ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK POLİTİKASI


Kurum kültürümüzün en önemli unsurlarından biri çalışanlara, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza karşı şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemektir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik politikamızın bir parçası olarak esas aldığımız ilkelerimiz şöyledir;

  • İç denetim kontrol listeleriyle süreçleri izleriz.
  • Yönetime sürekli bilgi sağlayan gerçek zamanlı dijital bir raporlama sistemi kurarız.
  • Kilit pozisyonları belirleriz ve onların eğitim/gelişmelerini izleriz.
  • Üst yöneticilere erişimin yollarını netleştiririz ve şirket içinde bilgilendirme yaparız.
  • Yetkilerin tam olarak kullanılmasını ve alınan kararların sonuçlarını izleriz.
  • Müşteri ve çalışanların geri bildirimlerine göre iyileştirmeler yapar, iyileştirme sonuçlarını izleriz.
  • Geri bildirimlerimiz için süre sınırları koyarız ve bu sürelere uyarız.
  • Bilgi ve belgelerin arşivini tutarız.