Ücret Politikamız

Ücret politikamız, nitelikli çalışanları kurumumuza çekme, mevcut çalışanlarımızı elde tutma, performansı yüksek ve nitelikli çalışanlarımızı ödüllendirme ve yasal yükümlülüklerimizi tam ve eksiksiz yerine getirme prensiplerine dayanmaktadır.

Bu politikadan hareketle ücret işgücü piyasalarındaki dengelere, işin içeriğine ve işi yapan bireyin yetkinliği ve performansına dayalı olarak kurgulanmıştır.